Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Krav til hjemmeladere for elbil

Har du el- eller hybrid-bil som skal lades fast på eksisterende kurs og stikkontakt hjemme? Da må du overholde myndighetenes retningslinjer.

Antallet elbiler stiger raskt her i landet, men ikke alle er klar over hva som egentlig kreves når det gjelder hjemmelading. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veiledning som skal følges for å unngå at farlige situasjoner oppstår.

På en fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas

Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading, vil dette være å anse som en bruksendring. Det er §16 i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk". Lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning.

Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A, er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann.

Har du riktig jordfeilbryter?


I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må derfor installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet. Overspenninger på denne typen ladeutstyr kan koste flere hundre tusen kroner i overspenningsskader. Uansett er det anbefalt å trekke ut sensitivt utstyr ved tordenvær.

Det er nødvendig at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder ikke for CEE/EN 309-kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid.

Ta kontakt med oss for å sjekke tilstanden på anlegget og få råd om eventuelle tiltak.

DSBs klare anbefaling er installasjon av en såkalt Mode 3 "på-vegg-lader". Her blir alle sikkerhetskrav ivaretatt, den er praktisk og gir mange fordeler.

Strøm representerer en fare for elektrisk sjokk ved feil, og strøm har energi som kan medføre fare for varmgang og brann. Det må man ha respekt for. For å unngå at lading og bruk av elbil medfører fare, må bilen være godt vedlikeholdt, produsentens anvisninger må følges, ladeledning og kontakter skal være uten korrosjon og skader, og ladestasjonen må være utført i henhold til DSBs regelverk.